Η Τεμβριά είναι μια από τις Κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας που γνωρίζει οικιστική ανάπτυξη. Η τοποθεσία, το σύγχρονο οδικό δίκτυο και η εφαρμογή στεγαστικών σχεδίων είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που συμβάλλουν τόσο στην οικιστική ανάπτυξη όσο και στην αντιμετώπιση της αστυφιλίας.

Ειδικότερα, η Τεμβριά είναι κτισμένη στο μέσο της κοιλάδας της Σολιάς και σε απόσταση περί τα 60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας. Επιπρόσθετα, το οδικό δίκτυο εντός της Κοινότητας κρίνεται πολύ ικανοποιητικό, ενώ ταυτόχρονα γίνονται συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωσή του.  

Αξίζει να αναφερθεί πως η Κοινότητα επωφελήθηκε από ένα Στεγαστικό Σχέδιο. Αρκετοί κάτοικοι της Κοινότητας έχουν εκμεταλλευτεί το προαναφερόμενο Σχέδιο και έχουν ήδη προχωρήσει στην επιδιόρθωση των κατοικιών τους.

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Τεμβριάς