Το Μνημείο του Ήρωα της Κοινότητας Ανδρέα Αβρααμίδη βρίσκεται στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου.

Ο Ανδρέας Αβρααμίδης φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Τεμβριάς και αργότερα στο Γυμνάσιο Σολέας. Από τα γυμνασιακά του χρόνια, συμμετείχε ενεργά σε μαθητικές εκδηλώσεις. Οι αγγλικές αρχές τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν. για τρεις μήνες. Όταν αποφυλακίστηκε, συνέχισε να συμμετέχει ενεργά στην ΕΟΚΑ, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τη διανομή φυλλαδίων στα γύρω χωριά, την αναγραφή συνθημάτων και την παρακολούθηση πρακτόρων των Άγγλων. Το 1958, ο Ανδρέας Αβρααμίδης μαζί με τον Ανδρέα Έλληνα μετέφεραν βόμβες επιτόπιας κατασκευής που ετοιμάστηκαν για να ενισχύσουν τις ομάδες της ΕΟΚΑ στον τομέα Κακοπετριάς-Γαλάτας. Ενώ τις μετέφερε μαζί με τον συναγωνιστή του Ανδρέα Έλληνα, εξερράγησαν και σκοτώθηκε. 

Πηγές:
Κοινοτικό Συμβούλιο Τεμβριάς
Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959: http://www.eoka.org.cy/?page_id=627