Χάνι Πρωτοπαπά
Το Χάνι Πρωτοπαπά βρίσκεται στη Μέσα Γειτονιά, στον παλαιό οικιστικό πυρήνα της Κοινότητας, και σήμερα λειτουργεί ως αγροτουριστικό κατάλυμα.

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Τεμβριάς