«Βασιλικόν»
Στη Μέσα Γειτονιά , στον παλαιό οικιστικό πυρήνα της Κοινότητας,  βρίσκεται η βρύση που είναι γνωστή με την ονομασία «Βασιλικόν».  Αυτή η βρύση (πηγή), σύμφωνα με την παράδοση, χρησιμοποιούταν  από τον βασιλιά Τέμβρο, περί το 300 π.Χ.

«Βρύση του Δράκου»
Η βρύση αυτή βρίσκεται στην Πέρα Γειτονιά. Η μυθολογία αναφέρει πως τη βρύση αυτή τη χρησιμοποιούσε κάποιος δράκος για να εξασφαλίζει την τροφή του.

 «Γεροβρύση»
Στο μέσο της Κοινότητας βρίσκεται η «Γερόβρυση», μια βρύση των αρχών του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα του 1911.

 «Καταπέσης»
Στην Κάτω Γειτονιά, πλησίον του ποταμού βρίσκεται η άλλη βρύση της Κοινότητας, η οποία φέρει την ονομασία «Καπέσης».

 

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Τεμβριάς