Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Τεμβριάς, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο: Ελευθέριος Πολυδώρου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 97738185
E-mail: [email protected] / [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Ανδρούλλα Μιχαήλ (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99755658
E-mail: [email protected]
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Νεοκλέους
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Τροοδία Δαριβιανάκη
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Χριστόδουλος Κωνσταντίνου
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Γιάννης Αργυρού
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Σταύρος Χριστοφή
E-mail: [email protected]
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Εύη Καρασιαλή (Γραφέας)